Atgal į Naujienas

2017-07-14

UAB NFQ Technologies darbuotojų kvalifikacijos kėlimasUAB NFQ Technologies įgyvendina projektą „UAB  „NFQ Technologies" darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

UAB NFQ Technologies – aukščiausios kompetencijos programinės įrangos kūrimo ir elektroninio verslo paslaugų kompanija. Įmonė siekia padėti klientams kurti sėkmingą verslą sukuriant aukštą pridėtinę vertę, kurti darbo vietas aukštos kompetencijos specialistams ir talentams kiekvienam jų sudarant puikias sąlygas tobulėti. Šiuo metu viena iš pagrindinių problemų su kuriomis susiduria įmonė yra investicijos į žmogiškuosius išteklius. Įmonė privalo galvoti apie savo plėtrą siekdama geresnių pozicijų sparčiai besikeičiančioje rinkoje. O galvojant apie plėtrą pirmiausiai reikia planuoti investuojant į žmogiškuosius išteklius, siekiant geresnių įmonės veiklos rezultatų. Viena iš tokių problemų ir sprendžiama teikiamu projektu – stiprinant darbuotojų profesinę kvalifikaciją bei įgūdžius. Tikslinės grupės dalyviai sudalyvavę mokymo veiklose įgis kompetencijas, kurios sudarys sąlygas darbuotojų darbo užmokesčio didinimui bei pasinaudos kitomis motyvacinėmis priemonėmis. Tokiu būdu pagerės suteikiamų paslaugų kokybė. Projekto tikslas – tobulinant darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinant tiesiogines užsienio investicijas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 465518,74 Eur.

Kontaktai: 

Dalia Dzvonkienė 

Project Coordinator at NFQ

el. p.: dalia.dzvonkiene@nfq.lt