Atgal į Naujienas

2021-02-01

Stovendo Intelligence: daugiakanalių veiklos procesų tyrimo ir optimizavimo platformaUAB „NFQ Technologies“ kartu su partneriu Kazimiero Simonavičiaus Universitetu įgyvendina Europos Sąjungos investicijų projektą, kuriuo siekiama padėti klientams kurti sėkmingą verslą, bendradarbiaujant su aukščiausios kompetencijos specialistais. Projekto tikslas – sukurti „Stovento Intelligence“ produkto prototipą, atliekant tam reikiamas mokslinių tyrimų ir eksprerimentinės plėtros veiklas. Projekto uždavinys – atlikti būtinuosius MTEP veiksmus, produkto prototipo sukūrimui.

Projektu bus tiesiogiai prisidedama prie visų SMART prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ tematikų: dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, daiktų internetas, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas, kibernetinis saugumas, finansinės technologijos ir blokų grandinės.

Projektas „Stovendo Intelligence: daugiakanalių veiklos procesų tyrimo ir optimizavimo platforma“ įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Tinkama finansuoti projektą išlaidų suma – 2 321 481,39 EUR, projektui įgyvendinti skiriama iki 1 189 916,68 Eur (vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų šešiolikos eurų ir 68 ct) projektui skirtų finansavimo lėšų, likusi dalis finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

Projektas fiansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.