Atgal į Naujienas

2018-09-06

NFQ Technologies daugiakanalės prekybos startuoliui vystyti pasitelks Kauno Technologijos Universiteto mokslininkusNFQ Technologies kartu su partneriu Kauno Technologijos Universitetu įgyvendina Europos Sąjungos investicijų projektą, kuriuo siekiama padėti klientams kurti sėkmingą verslą, bendradarbiaujant su aukščiausios kompetencijos specialistais.

Projekto tikslas sukurti daugiakanalės prekybos verslo valdymui skirtą programinės įrangos prototipą ir galutinę komercinę produkto versiją. Dėl kuriamos inovatyvios sistemos architektūrinės sandaros produktu galės naudotis tiek mažos, tiek didelės prekybos ir paslaugų įmonės, kurios savo komercinę veiklą vykdo per skirtingus elektroninės ir fizinės prekybos kanalus.

Projektas „Daugiakanalės prekybos procesų valdymo programinės įrangos „Orivus“ kūrimas“ įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę -Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“. Projekto tinkama finansuoti išlaidų suma - 1 493 223,82 EUR, projektui skirta  iki 668 222,53 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų, likusi dalis finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

Kontaktai: 

Dalia Dzvonkienė 

Project Coordinator at NFQ

el. p.: dalia.dzvonkiene@nfq.lt