Firma LEMONCAT cyfryzuje branżę gastronomiczną za pomocą platformy SaaS oraz konsumenckiej platformy handlowej. Inżynierowie oprogramowania NFQ stworzyli i rozwinęli bazę technologiczną i infrastrukturę dla tego startupu. Dzięki naszym rozwiązaniom firma pozyskała milionowe inwestycje i rozpoczęła działalność w ponad 400 miastach, a w ciągu 2 lat połączyła ponad 500 dostawców usług gastronomicznych. 

Nasz zespół stworzył platformę programową dla firmy LEMONCAT i skonfigurował jej infrastrukturę technologiczną od pierwszej linijki kodu. Niestandardowe rozwiązania programowe umożliwiają zarządzanie procesami dla celów usług cateringowych B2B i łączą dostawców z firmami, które okazjonalnie lub regularnie potrzebują usług cateringowych w związku z imprezami lub innymi okazjami. Klient końcowy musi jedynie określić miasto, datę, rodzaj imprezy i budżet, a następnie wybrać najbardziej odpowiednią ofertę na platformie internetowej.

Rozwiązanie biznesowe:

Po jednej stronie platformy znajdują się usługodawcy, a po drugiej klienci, którzy potrzebują cateringu. Tradycyjny model zakupów internetowych nie sprawdza się jednak w przypadku tych ostatnich, ponieważ ich potrzeby często zmieniają się od momentu złożenia pierwszego zamówienia. Dlatego też stworzyliśmy platformę opartą na komunikacji. Dostawcy mogą przedstawiać oferty na podstawie wstępnego zamówienia klienta, a następnie klient wybiera te, które mu się najbardziej podobają i komunikuje się bezpośrednio z dostawcami do momentu wypracowania najbardziej odpowiedniej opcji.

Rozwiązanie technologiczne:

Podczas tworzenia platformy LEMONCAT firma NFQ pracowała nad infrastrukturą technologiczną przedsiębiorstwa, serwerami oraz synchronizacją z oprogramowaniem CRM Salesforce za pomocą rozwiązania Heroku Connect, a ponadto zapewniła klientowi zapewniające dodatkową wartość rozwiązania biznesowe za pośrednictwem platform cloud computing i interfejsów API. Usług Amazon Web Services są wykorzystywane w wielu projektach w ramach platformy LEMONCAT. Jedną z usług wdrożonych przez firmę NFQ była płynna migracja do AWS z wcześniej wykorzystywanej platformy aplikacji w chmurze Heroku. 

Stos technologiczny wykorzystany do rozwoju platformy obejmuje React JS, PHP na frameworku Symfony oraz Elasticsearch, a wszystko to działa w ramach AWS. Obecnie rozwiązanie technologiczne opracowane dla firmy LEMONCAT ma użytkowników końcowych zarówno w Europie, jak i w Australii.

Zapewnione usługi Amazon Web Services:

W przypadku firmy LEMONCAT zintegrowaliśmy mieszane usługi AWS Managed Services zgodnie z najlepszymi praktykami AWS. Pozwala to na rozdzielenie kontroli nad procesami między wewnętrznych menedżerów biznesowych i system AWS w celu przeniesienia części procedur do AWS i przyspieszenia działań, optymalizacji wydatków, zmniejszenia kosztów IT oraz skalowania w ramach aplikacji LEMONCAT. 

Platforma LEMONCAT wykorzystuje narzędzie do optymalizacji kosztów AWS o nazwie Amazon EC2 Reserved Instances, które zapewnia znaczny rabat (do 72%) w porównaniu z cenami usług dostępnych na żądanie, a ponadto umożliwia rezerwację przepustowości w przypadku korzystania z niej w określonej strefie dostępności.

Firma LEMONCAT zintegrowała też usługi takie jak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) do przechowywania obiektów na dużą skalę oraz Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) do łatwego konfigurowania, obsługi i skalowania relacyjnej bazy danych w chmurze. Narzędzia te zapewniają firmie LEMONCAT zwinność, efektywność kosztową, łączność i elastyczność w zakresie rozbudowy zgodnie ze zmiennymi potrzebami biznesowymi.

Dzięki AWS firma LEMONCAT mogła kontynuować rozwój swojej unikalnej oferty rynkowej. Następnie w 2019 r. firma dołączyła do należącej do B2B Food Group spółki Caterwings. Usługi AWS stworzyły warunki do udanej, płynnej integracji ich systemów w stosunkowo krótkim czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku LEMONCAT zespół NFQ zintegrował następujące narzędzia AWS:

  • Amazon EC2 — serwer wirtualny w chmurze Elastic Compute Cloud firmy Amazon służący do uruchamiania aplikacji w infrastrukturze Amazon Web Services.
  • Amazon S3 - czyli Amazon Simple Storage Service, usługa zapewniająca przechowywanie obiektów za pośrednictwem interfejsu serwisu internetowego. 
  • Amazon CloudFront — usługa szybkiej sieci dostarczania treści (CDN), która bezpiecznie dostarcza dane, filmy, aplikacje i interfejsy API do klientów na całym świecie z niskimi opóźnieniami i dużą szybkością transferu, a wszystko to w środowisku przyjaznym dla deweloperów.
  • Amazon Relational Database Service (RDS) — usługa rozproszonej relacyjnej bazy danych, upraszczająca konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych do użytku w aplikacjach. Zapewnia ona możliwość wyboru typów instancji zoptymalizowanych pod kątem różnych przypadków użycia relacyjnych baz danych oraz elastycznego dostosowywania się do zmieniających się strumieni ilości danych.
  • Elastic Load Balancing (ELB) — usługa ta automatycznie rozdziela ruch przychodzący na wiele lokalizacji docelowych w wielu strefach dostępności, kierując go wyłącznie do zdrowych lokalizacji docelowych. 
  • Identity and Access Management (IAM) — funkcja umożliwiająca bezpieczne zarządzanie dostępem do usług i zasobów AWS.
  • Amazon Route 53 — wysoce dostępna i skalowalna usługa sieciowa systemu nazw domen (DNS) w chmurze, która zapewnia programistom i firmom niezwykle niezawodny i ekonomiczny sposób kierowania użytkowników końcowych do aplikacji internetowych poprzez translację nazw na numeryczne adresy IP.
  • Amazon Elasticsearch Service — w pełni zarządzana usługa, która ułatwia wdrażanie, zabezpieczanie i uruchamianie rozwiązania Elasticsearch w sposób ekonomiczny i skalowalny.
  • Amazon ElastiCache — w pełni zarządzany magazyn danych w pamięci oraz usługa pamięci podręcznej, która zwiększa wydajność aplikacji internetowych, pobierając informacje z zarządzanych pamięci podręcznych, zamiast polegać wyłącznie na wolniejszych bazach danych opartych na dyskach.

Obecnie dostęp do platformy firmy Lemoncat działającej pod marką Caterwings można uzyskać tutaj.

Usługi, które świadczymy