Privatumo politika NFQ Akademijos kandidatams

Mokymų dalyvių asmens duomenų tvarkymas

Atnaujinta: 2019-01-24

Vertindami Jūsų privatumą ir siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, žemiau dalinamės išsamia informacija, kokie Jūsų asmeniniai duomenys ir kokiems tikslams bus naudojami. Jei kyla klausimų ar turite pastebėjimų, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu tel. nr.: + 370 37 333 053 arba el. paštu: info@nfq.lt.

Asmens duomenų valdytojas

UAB NFQ Technologies, juridinio asmens kodas 135867375, adresas Brastos g. 15, Kaunas.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi Jums kandidatuojant dalyvauti UAB NFQ Technologies organizuojamoje akademijoje

Pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti mūsų organizuojamoje akademijoje Jūs pateikiate asmeninę informaciją, kuri nurodyta registracijos formoje. Jūsų vertinimui mums yra reikalingi šie duomenys:

1. vardas;

2. pavardė;

3. elektroninio pašto adresas;

4. telefono numeris;

5. Jūsų dabartinė veikla;

6. Jums pateiktos užduoties sprendimas.

Registruojantis į NFQ akademiją prašome pateikti tik registracijos formoje nurodytus asmens duomenis. Jeigu manote, kad Jūsų tinkamumo dalyvauti NFQ akademijoje vertinimui gali turėti įtakos papildoma asmeninė informacija, turite teisę tokią informaciją pateikti. Papildomai pateikta informacija bus tvarkoma vadovaujantis tokiomis pačiomis nuostatomis kaip ir kita Jūsų pateikta informacija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą dalyvauti UAB NFQ Technologies rengiamoje NFQ Akademijoje. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų pageidavimo dalyvauti NFQ akademijoje pagrindu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys UAB NFQ Technologies tvarkomi:

1. Jums kandidatuojant dalyvauti UAB NFQ Technologies organizuojamoje akademijoje - ne ilgiau nei iki atrankos dalyvauti NFQ akademijoje proceso pabaigos, jeigu nebuvote atriktas dalyvauti mokymų akademijoje.

2. Tuo atveju, jeigu Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis jie bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo.

3. Jums dalyvaujant mokymų akademijoje Jūsų asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai UAB NFQ Technologies įpareigoja daryti teisės aktai.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

1. prašyti pateikti Jums informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

2. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

3. prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio mes siekiame arba siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

5. Prašyti perkelti jūsų duomenis.

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį pranešimą ir nurodydami kokių veiksmų atlikimo iš mūsų, Jūsų duomenų atžvilgiu, pageidaujate. Pranešimą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų tapatybę.

• El. paštu: info@nfq.lt;

• Telefonu: + 370 37 333 053;

• NFQ buveinės adresu: Brastos g. 15, Kaunas arba Rinktinės g. 5, Vilnius.

Skundo pateikimas

Jeigu manote, kad mes nesilaikome šiame pranešime nurodytų savo įsipareigojimų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, prašome Jūsų kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu ir mes imsimės nuo mūsų priklausančių veiksmų Jūsų teisių užtikrinimui.

Į mus kreiptis galite bet kuriuo Jums patogiu būdu:

• El. paštu: info@nfq.lt;

• Telefonu: + 370 37 333 053;

• NFQ buveinės adresu: Brastos g. 15, Kaunas arba Rinktinės g. 5, Vilnius.

Nepavykus išspręsti Jūsų klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.